Pełna diagnostyka odbiorcza i okresowa linii kablowych średniego napięcia.

Polegająca na pomiarze współczynnika strat dielektrycznych, wielkości, zapłonu miejsc występowania wyładowań niezupełnych oraz próbach napięciowych z wykorzystaniem dwóch systemów pomiarowych - VLF 0,1Hz oraz rezonansowej DAC (OWTS).

 

Naszą specjalnością są:

 • Pomiary odbiorcze linii kablowych SN wg norm PN.
 • Próby napięciowe DC, DAC i AC 0,1Hz linii kablowych SN- Uz. do 30kV,
 • Pomiary kąta stratności tgδ izolacji linii kablowej,
 • Pomiary występowania wyładowań niezupełnych w funkcji długości linii kablowej,
 • Pomiary okresowe i ponaprawcze linii kablowych SN wg norm PN,
 • Pomiar szczelności powłoki kablowej (próba napięciowa),
 • Pomiary stanu izolacji i oporności żył linii kablowych i uziemień,
 • Ocena przydatności eksploatacyjnej badanej linii kablowej - diagnostyka z wnioskami, wyniki pomiarów w formie znormalizowanej lub wg uzgodnień z inwestorem w wersji papierowej i elektronicznej,
 • Zakres pomiarów wg potrzeb po uzgodnieniach jw,

Wyposażenie naszego samochodu pozwala na wykonanie pełnych pomiarów diagnostycznych odbiorczych i okresowych wg polskich i europejskich norm oraz opracowania ekspertyz dotyczących obecnej kondycji linii kablowych i osprzętu kablowego.Systematyczne stosowanie pomiarów diagnostycznych opartych na analizie tgδ oraz wyładowań niezupełnych, zapewnia niezawodność oraz ciągłości dostaw energii, poprzez eliminację niespodziewanych uszkodzeń kabli zasilających i osprzętu kablowego.

Polecamy nasze pomiary diagnostyczne i zapraszamy do stałej współpracy. Zapewniamy wysoką jakość usług opartych na procedurach ISO-9001 , wieloletniej praktyce i wyspecjalizowanej kadrze. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 3500 pomiarów diagnostycznych linii kablowych SN na terenie całego kraju oraz poza granicą (miedzy innymi badania diagnostyczne i odbiorcze kabli na farmach wiatrowych na Litwie).

 

Lokalizacja uszkodzeń kabla, inwentaryzacja terenu

 • Lokalizujemy uszkodzenia na kablach niskiego i średniego napięcia,
 • Lokalizacja wstępna echometrem bez konieczności dopalania izolacji kabla,
 • Lokalizacja punktowa położenia uszkodzenia z dokładnością do 0,5 m metodą akustyczną, indukcyjną lub galwaniczną,
 • Wyznaczanie trasy i głębokości położenia kabla oraz penetracja terenu.

Próba napięciowa kabla

 • Wykonujemy próby napięciowe kabli niskiego i średniego napięcia,
 • Próby napięciem wyprostowanym lub wolnozmiennym ( DC, DAC i AC 0,1Hz linii kablowych SN- Uz. do 30kV),
 • Pomiar szczelności powłoki kablowej,
 • Pomiary stanu izolacji i oporności żył linii kablowych i uziemień.

Naprawa uszkodzonego kabla

 • Wykonujemy mufy, głowice oraz wstawki na kablach niskiego i średniego napięcia,
 • Wykładanie nowych linii kablowych,
 • Prace ziemne wykonywane ręcznie sprzętem ciężkim

Zgłoszenie awarii przyjmowane są 24 h/dobę - ENERGOTYTAN OPIA PARTNER
tel. 603 776 275, 603 776 277

 

Badanie i sprzedaż sprzętu dielektrycznego

 • sprzęt gumowy (rękawice, półbuty, kalosze)
 • dywaniki, chodniki
 • drążki izolacyjne i pomiarowe, kleszcze
 • wskaźniki napięcia i uzgadniacze faz
 • płyty izolacyjne, izolatory
 • kosze podnośników, podesty, drabiny
 • uchwyty bezpiecznikowe
 • narzędzia izolowane i izolacyjne
 • uziemiacze
 • badanie oleju transformatorowego
 • badania napięcia przebicia różnych materiałów do 120kV

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych

 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Pomiary i przeglądy instalacji odgromowych
 • Badania kontrolne elektronarzędz

Styczniki próżniowe niskiego i średniego napięcia

 • badanie i regulacja,
 • remont z wymianą lub bez wymiany komór próżniowych.

Czyszczenie i remonty kanałów i tuneli kablowych

 • zdjęciu pokryw kanału kablowego,

 • identyfikacja kabla i założenie nowych oznaczników, odtworzenie pancerza,

 • czyszczenie lub zabudowa nowych konsol kablowych,

 • udrożnienie odpływów kanalizacji deszczowej w kanale kablowym,

 • zabudowa grodzi p.poż.,

 • drobne prace murarskie.

Spawanie i pomiary światłowodów

 • Specjalizujemy się głównie w wykonywaniu napraw (mufy światłowodowe) oraz przyłącznic.

 • Posiadamy spawarkę FUJIKURA do spawania światłowodów jedno i wielomodowych.

 • Po spawaniu wykonujemy pomiar ciągłości reflektometrem.

 • Wykonujemy również lokalizację uszkodzeń światłowodów jedno i wielomodowych.

 • Wykonujemy także prace w podziemiach kopalń.