Serwis narzędzi

DOSTAWY NARZĘDZI DO SERWISU

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ I WYŚLIN NARZĘDZIE DO SERWISU:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 • Narzędzia przeznaczone do naprawy prosimy wysyłać na adres: ENERGOTYTAN SERWIS, 32-660 Chełmek, Plac Kilińskiego 2 z dopiskiem „serwis”

Do paczki prosimy dołączyć pismo przewodnie, w którym należy podać :

 • kompletne dane firmy (adres, NIP) będącej właścicielem urządzenia oraz dane płatnika faktury wraz pełną zwrotną instrukcję wysyłkową
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu i/lub adres e-mail osoby kontaktowej/zlecającej
 • informację o usterce, opis lub sposób jej występowania
 • oryginał karty gwarancyjnej i kopię faktury
 • uwaga ! Nie przyjmujemy paczek w formie gotówkowej (gotówka przy odbiorze)

Dla narzędzi będących w okresie gwarancji naprawa prowadzona jest zgodnie z szczegółowymi warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej produktu.

 • Narzędzia należy dostarczyć do serwisu na koszt właściciela narzędzia ( zakup na FVAT)
 • Uwaga ! Nie przyjmujemy paczek w formie gotówkowej (gotówka przy odbiorze)
 • Narzędzia po pozytywnej akceptacji i naprawie gwarancyjnej odsyłane są na koszt gwaranta

Dla  narzędzi pogwarancyjnych przebieg naprawy jest następujący :

 1. Przegląd narzędzia.
 2. Przygotowanie oferty naprawy i przesłanie jej do klienta.
 3. Oczekiwanie na akceptację oferty / max. 30 dni kalendarzowych (złożenie zamówienia przez Klienta).
 4. Wydanie technikowi części potrzebnych do naprawy narzędzia bezpośrednio z magazynu firmy Energotytan lub zamówienie do Producenta.
 5. Naprawa narzędzia.
 6. Wysyłka naprawionego narzędzia (w przypadku wysyłki za pobraniem, faktura dołączana jest do paczki).

Podstawowe warunki na których przyjmowane są narzędzia do naprawy pogwarancyjnej:

 1. Naprawy do wysokości 300 zł netto nie są konsultowane z klientem.
 2. Przyjęcie narzędzia do naprawy wiąże się z koniecznością opłacenia ekspertyzy naprawy / faktura proforma / w wysokości:
 • Narzędzia mechaniczne -100 zł netto.
 • Narzędzia hydrauliczne - 150 zł netto.
 • Narzędzia akumulatorowe - 200 zł netto.
 • Pompy elektrohydrauliczne i akumulatorowe - 500 zł netto
 1. W przypadku akceptacji, opłata ta nie jest naliczana.
 2. W przypadku zamówienia usługi naprawy koszt wyceny nie jest wliczany do kosztów usługi.
 3. Dla napraw pogwarancyjnych serwis udziela 3 miesięcznej rękojmi na części i podzespoły użyte do naprawy oraz na usługę (nie dotyczy części i podzespołów eksploatacyjnych).
 4. Koszty ekspertyzy nie uwzględniają ponownego złożenia narzędzia / urządzenie odsyłane jest w częściach.
 5. W przypadku nieodebrania narzędzia w terminie 30 dni od daty zakończenia naprawy, rezygnacji z naprawy lub braku decyzji klient wyraża zgodę na:
 • na naliczenie opłaty składowej za każdy dzień magazynowania po terminie odbioru / koszty ustalane indywidualnie /,
 • utylizację narzędzia po 3 miesiącach składowania