Mechanizacja prac kablowych

Odpowiednia eksploatacja ma znaczny wpływ na zmniejszenie zarówno pracochłonności, jak i kosztów związanych z tego rodzaju robotami, równocześnie pozwalając na wzrost wydajności. W ofercie naszej firmy znajduje się szeroki wybór różnego rodzaju narzędzi i akcesoriów służących do optymalizacji prac kablowych. Proponujemy takie produkty, jak: podnośniki i stojaki do bębnów, najazdy, rolki kablowe, rozwijaki, i krążkarki do kabli, regały do przewodów, przewijarki do kabli i bębnów czy wyroby służące do pomiaru długości.

Podnośniki do bębnów

Najazdy kablowe

Stojaki do bębnów

Rozwijaki do kabli

Rolki kablowe

Regały do przewodów

Przewijarki do kabli

Przewijarki do bębnów

Krążkarki do kabli

Pomiar długości kabli