Narzędzia izolowane do pracy pod napięciem ENERGOTYTAN GERMANY

 

       Zastosowanie odpowiednich profesjonalnych narzędzi przystosowanych do pracy pod napięciem umożliwia wykonywanie przez elektromontera czynności naprawczych, konserwujących i łączeniowych bez wyłączania napięcia w urządzeniach rozdzielczych, liniach kablowych, liniach napowietrznych z przewodami gołymi oraz izolowanymi o napięciu do 1000 V.

       Wykonywanie prac pod napięciem może być prowadzone tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który posiada odpowiednie uprawnienia, oraz posługuje się narzędziami i sprzętem, który spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa. Bezpośredni wpływ na stan narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem ma przestrzeganie przepisów i instrukcji użytkowania danego wyrobu a także warunków przechowywania oraz kontrola stanu technicznego i właściwości dielektrycznych urządzeń i sprzętu aktualnie eksploatowanego. Dlatego też, tak ważnym staje się zapewnienie najwyższej jakości dostarczanych wyrobów. Firma ENERGOTYTAN biorąc pod uwagę wszystkie możliwe przepisy bezpieczeństwa wprowadziła do swojej oferty pojedyńcze narzędzia, oraz zestawy narzędziowe do pracy pod napięciem zapewniające najwyższą możliwą ochronę podczas pracy do 1000 VAC.

      Do najczęściej stosowanych przez elektromonterów należą wszechstronne w użyciu wkrętaki, szczypce uniwersalne, boczne i płaskie, oraz noże monterskie i nożyce do kabli. Wszystkie te artykuły wykonane są ze stali narzędziowej hartowanej olejowo, oraz izolowane do 1 kV. Kolejną grupę narzędzi pomocnych, a czasami niezastąpionych w pracy elektromonterów tworzą klucze płaskie, kątowe i nasadowe, oraz współpracujące z nimi przedłużki, grzechotki dwukierunkowe oraz klucze dynamometryczne o sile 5-220 Nm.